arrow_drop_up arrow_drop_down

Proefhaak-team

Samenwerkingsverklaring

Wil jij voor ons proefhaken?

Hoi,

Onze patronen en ontwerpen zijn, tot op het moment dat ze worden gelanceerd, uiterst geheim. Het uitkijken naar een nieuw patroon gaat verloren als het al in de buitenwereld geweten is.

We vinden het superbelangrijk dat alle informatie die jij krijgt over onze toekomstige ontwerpen daarom ook effectief bij jou blijft. We vertrouwen op jouw discretie. Geen enkele informatie over onze toekomstige ontwerpen mag worden vrijgegeven, via eender welk kanaal.
Pas als het desbetreffende ontwerp is gelanceerd, mag er -mits voorafgaande goedkeuring van Het Haakbeest- informatie of fotomateriaal worden gedeeld.

Daarom vragen we  je onderstaande samenwerkingsverklaring te ondertekenen. Alleen met een ondertekende verklaring kan jij ook deel uitmaken van ons team. 

OPGELET: Deze pagina is enkel voor jou bedoeld als jij je opgaf om deel uit te maken van ons proefhaak-team. Deed je dat nog niet, maar heb je wel interesse? Ga dan terug naar deze link en meld je aan

Creatieve groeten, 

Het Haakbeest-team

Samenwerkingsverklaring proefhakers

Ik bevestig hierbij dat ik alle informatie over de organisatie en de werking van Het Haakbeest, over klanten en/of medewerkers en alle informatie over de ontwerpen en patronen, die ik verkrijg om de samenwerking met Het Haakbeest vlot te laten verlopen, strikt vertrouwelijk zal houden. Ik zal deze om geen enkele andere reden gebruiken dan voor het uitvoeren van de opdracht die mij is gegeven door Het Haakbeest.

Deze opdracht luidt: het proefhaken van een ontwerp van Het Haakbeest, in het kader van het opsporen van onregelmatigheden en fouten in het patroon.

Ik vraag na het moment van lancering van het desbetreffende patroon op de website van Het Haakbeest, steeds vooraf expliciete goedkeuring aan Het Haakbeest om eventuele informatie met betrekking tot het proefhaken ervan vrij te geven. Fotomateriaal van het afgewerkte, gehaakte product geef ik pas vrij NA de publieke lancering. Ik vermeld nergens dat de creatie is verkregen als proefhaker.

Ik begrijp dat er op geen enkele manier een vergoeding kan gevraagd worden aan Het Haakbeest.