Algemene voorwaarden

Wij bij Het Haakbeest houden niet van kleine lettertjes, maar wel van goede afspraken. Zo weten we allebei wat onze rechten en plichten zijn.

Even technisch wie we zijn: HET HAAKBEEST BV met ondernemingsnummer 0893 572 017 en als vestigingsadres Rijmenamsesteenweg 10, 3150 Haacht.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van HET HAAKBEEST zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen van HET HAAKBEEST & de Haakacademie van toepassing, tenzij een andere overeenkomst schriftelijk wordt afgesloten. In dat geval blijven alle onaangepaste voorwaarden gelden. Het accepteren van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

Bij eventuele geschillen zijn het Vredegerecht van Leuven en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven bevoegd. Op onze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


Producten

Alle producten worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. HET HAAKBEEST kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de getoonde producten enigszins afwijken van de werkelijkheid.

Alle knuffels die gemaakt worden zijn handwerk. Ook al worden ze met de grootste zorg gemaakt en worden er veiligheidsoogjes gebruikt, kan het steeds voorkomen dat er een draadje of een oogje los komt. HET HAAKBEEST stelt zich hiervoor niet verantwoordelijk. HET HAAKBEEST is niet verantwoordelijk voor ongevallen bij het gebruik van aangekochte producten.

Laat een klein kind nooit alleen met een knuffel, en controleer regelmatig of er niks losgekomen is.


Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten.

HET HAAKBEEST behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde te wijzigen.

Indien er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat een prijs een vergissing bevat, kan HET HAAKBEEST niet aan deze prijs worden gehouden.

Indien een prijswijziging van toepassing is op een lopende bestelling heb je het recht deze bestelling te annuleren.


Bestellen en betalen

Een bestelling komt slechts tot stand als HET HAAKBEEST deze bevestigd. HET HAAKBEEST streeft ernaar een bestelling binnen de afgesproken termijn af te werken, maar behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren. Hiervan zal de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Op maat bestelde producten worden niet teruggenomen.

De bestelling wordt pas uitgeleverd door HET HAAKBEEST na ontvangst van de betaling. Wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 10 dagen na bestelling, kan HET HAAKBEEST de bestelling annuleren.

Bij openstaande betalingen na levering, gestorneerde betalingen of andere openstaande betalingen brengen we dit graag in herinnering. Een betaling kan al eens gemist zijn. Wij gaan er dan ook alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. We behouden wel het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met alle extra onkosten met betrekking tot de achterstallige betaling, met minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75. We kiezen ervoor om in de eerste plaats een gepaste oplossing te vinden. We gaan dan ook graag het gesprek aan bij eventuele betalingsmoeilijkheden.


Leveren en verzenden

HET HAAKBEEST streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden. Producten in voorraad worden op werkdagen in principe binnen de 2 werkdagen verstuurd. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan schriftelijk (email) of telefonisch bericht.

HET HAAKBEEST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending en is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door foutieve of onvolledige adresgegevens.

In het geval dat een product (tijdelijk of gedeeltelijk) niet meer leverbaar is, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met je op. Je behoudt in dit geval het recht jouw bestelling te annuleren. HET HAAKBEEST zal in dat geval binnen de 7 dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Indien een foutief adres opgegeven wordt en de bestelling hierdoor niet toekomt of opnieuw verzonden dient te worden zijn de extra verzendkosten ten laste van de klant, behalve indien de postdienst de fout erkend en deze verzendkosten vergoed. HET HAAKBEEST voorziet wel om, binnen de grenzen van het redelijke, via een popup en extra mailtje te wijzen op een potentiële fout in het adres met een suggestie tot rechtzetting voor verzending.


Verzendtarieven

HET HAAKBEEST behoudt zich het recht om de verzendtarieven ten allen tijde aan te passen, afhankelijk van uw bestelling. Bij eventuele wijzigingen wordt je hiervan op werkdagen binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet akkoord zou gaan met deze wijzigingen, behoudt je het recht de bestelling te annuleren.


Retourvoorwaarden

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid jouw bestelling, zonder opgave van redenen, te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van jouw bestelling.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de originele verpakking niet te beschadigen. Indien je de bestelling wenst te annuleren, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan HET HAAKBEEST terug bezorgen. Om een product terug te sturen volstaat het een e-mail te sturen naar elke@hethaakbeest.be. Hierop zullen, afhankelijk van het product, redelijke instructies bezorgd worden om het product terug te sturen.

Bij het boeken van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Uitgezonderd diensten die binnen deze periode opgeleverd worden. In dergelijk geval dien je ten laatste 24u voor de start van de dienst de afmelding door te geven.

HET HAAKBEEST kan jouw retourvoorwaarden uitsluiten. De uitsluiting van de retourvoorwaarden is slechts mogelijk voor de volgende producten:

a. die door HET HAAKBEEST tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument zoals gehaakte producten op aanvraag;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. voor digitale patronen, audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je deze hebt gedownload of de verzegeling hebt verbroken. Dit is ook van toepassing op een lidmaatschap van zodra het downloaden van een patroon werd geregistreerd.
e. pre-orders die enkel op bestelling worden ingenomen en slechts éénmalig verkocht worden.


Retourkosten

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor jouw rekening.

Indien je een bedrag betaald hebt, zal HET HAAKBEEST dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Privacy

Dit houden we simpel met respect voor jouw rechten:

Al uw gegevens worden alleen door HET HAAKBEEST gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.


Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van HET HAAKBEEST voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. HET HAAKBEEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden wordt veroorzaakt.

HET HAAKBEEST is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten aangekocht bij HET HAAKBEEST.


Abonnementen & lidmaatschap

De voorwaarden van de Haakacademie kan je hier terugvinden.